Reklama prasowa

Reklama prasowa Reklama prasowa

Reklama prasowa jest formą promocji, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. Do tych środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Na jej popularność niewątpliwie wpływa przeświadczenie, że słowo pisane jest bardziej wiarygodne i wzbudza mniej wątpliwości. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać szczegółowe informacje o produkcie.

Ogłoszenia reklamowe mogą być zamieszczane zarówno w prasie o charakterze ogólnym, jaki i specjalistycznym. Istotnym czynnikiem dla skutecznego oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców jest podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma określone grono czytelników i zamieszczone w niej reklamy powinny być skierowane właśnie do tego konkretnego segmentu.

O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania.

Najważniejsze zalety prasy:

Prasa buduje relacje

Prasa stale towarzyszy czytelnikowi w jego prywatnym i zawodowym życiu. Buduje długotrwałą  przyjaźń. Czytanie prasy to osobiste i wymagające zaangażowania zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, pogłębia wiedzę, skłania odbiorcę do zastanowienia i refleksji. Czytelnicy darzą znacznie większym zaufaniem informacje zawarte w ich ulubionych pismach. I właśnie to zaufanie i wiarygodność, wzmacniają przekaz reklamowy.    

Źródło: Badanie „Media Choices”.
 

Prasa angażuje

W trakcie czytania prasy aż 90% czytelników wciąga się w lekturę i całkowicie oddaje tej czynności. W porównaniu z innymi mediami odbiorcy prasy najrzadziej wykonują jakiekolwiek inne czynności podczas czytania. Aż 80% respondentów uznało reklamę telewizyjną za najbardziej dokuczliwą, podczas gdy reklamę w prasie za dokuczliwą uważa tylko 8% respondentów (w radio 13%, w kinie 3%, w outdoorze 2%).

Źródło: prezentacja Pro Media House,na podstawie badania Demoskopu
 

Prasa buduje wiarygodność

Relacje z czytelnikami, budowane przez gazety i czasopisma są silne. Czytelnicy darzą dużym zaufaniem informacje zawarte w ich ulubionych pismach. I właśnie to zaufanie i wiarygodność wzmacniają przekaz reklamowy.

Źródło: Badanie „Media Choices”.


Prasa pogłębia przekaz

Reklama w prasie pobudza i zachęca odbiorców do działania – poprzez poinformowanie o istnieniu produktu na rynku. Pomaga w podejmowaniu decyzji, zmianę opinii, aż po dokonanie zakupu. Reklama w prasie może zawierać te elementy, które w TV nie zostały ujęte, bądź celowo nie zostały zaakcentowane. Odbiorca jako widz rejestruje przekaz telewizyjny, ale jako czytelnik może szczegółowiej i dłużej wczytać się w przekaz reklamowy. Dochodzimy zatem do bardzo istotnej kwestii jaką jest czas.

 

Reklamy w prasie żyją dłużej

Reklama w prasie może być studiowana, analizowana tak długo jak tylko wzbudza zainteresowanie czytelnika, a czytelnik może do niej powracać wielokrotnie przy każdym kontakcie z pismem.

 

Prasa dociera precyzyjnie

Bogactwo tematyczne prasy sprzyja targetowaniu i docieraniu do bardzo niszowych grup odbiorców. Reklamując się w mediach drukowanych można uniknąć generowania niepotrzebnych kontaktów z odbiorcami, którzy nie stanowią grupy potencjalnych konsumentów. Ważną cechą prasy jest możliwość przeprowadzenia kampanii o selektywnym zasięgu działań przebiegających tylko w wybranych regionach lub w danych miastach, np. poprzez prasę regionalną, wrzutki do pism w wybranych regionach lub sekcje w części nakładu pisma.

 

Prasa dla wymagającego odbiorcy

Im odbiorca jest lepiej wykształcony, zamożny i o wyraźniej sprecyzowanych poglądach i oczekiwaniach tym więcej gazet i magazynów czyta a mniej ogląda telewizji.

 

Reklama prasowa - najbliżej produktu

Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość zamieszczania próbek swoich produktów, dzięki którym konsument może sprawdzić takie cechy jak zapach, konsystencja, smak. Istotnie pomagają one w podjęciu decyzji o zakupie. Próbki są odbierane przez czytelników jako wyraz sympatii pisma, ale przede wszystkim jest wyrazem szacunku producenta do klienta. Warto zapamiętać, że obecność próbek produktów w prasie podnosi również prestiż marki.


Prasa jest efektywna

Reklama w prasie może mieć charakter zarówno informacyjny jak i wizerunkowy. Prasa w kampanii reklamowej może być użyta jako medium wiodące, kiedy przekaz reklamowy jest złożony i wymaga wiarygodnego źródła. Reklama w prasie może mieć doskonałe otoczenie tematyczne. Prasa jest nośnikiem w którym reklama najczęściej funkcjonuje samodzielnie, a nie w telewizyjnym bloku reklamowym.

Źródło: Badanie „Quantifying the sales impact of Magazine Advertising”

 

Prasa to kreatywne medium

W prasie oferty promocyjne kierowane do reklamodawców są bardzo szerokie. Na łamach prasy, poza wieloma modułami reklam, istnieje cały szereg ciekawych form zareklamowania produktów. Do tego celu mogą nam posłużyć książeczki, banderole, wrzutki, wklejki, paski zapachowe, kalki, zakładki, płyty CD etc. Możliwości są tu niemal nieograniczone. Warto pamiętać, że nowe i kreatywne formy reklamy zawsze zapadają w pamięć czytelników.

 

 

Pozostałe artykuły z tej kategorii: « Identyfikacja wizualna Reklama zewnętrzna »